Przygotowania do ŚDM Lizbona 2022: jakie są plany Papieża?

Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie 2022 (ŚDM 2022) nabierają tempa. Papież Franciszek dokłada wszelkich starań, aby uczynić z tego wydarzenia niezapomniane duszpasterskie doświadczenie, które wspomogłoby w duchowym i moralnym zaangażowaniu głównych uczestników. Na czym polegają jego plany i misje?

Pierwszym ważnym punktem jest wezwanie do modlitwy. Papież chce, aby młodzi ludzie otworzyli się na modlitwę jako integralną część przygotowań do ŚDM. Wielu młodych ludzi chce w pełni wykorzystać to wydarzenie, by spotkać Boga i stać się odnowionymi chrześcijanami. Modlitwa powinna tego dokonać.

Kolejnym celem jest inspirowanie młodzieży do kontemplacji. W ciągu całego roku przed samymi Światowymi Dniami Młodzieży młodzi ludzie będą mogli skupić się na medytacji nad Ewangelią, kontemplacji nad znaczeniem chrześcijaństwa oraz na odnowieniu swojej relacji z Bogiem.

Papież Franciszek chce również stworzyć platformę dialogu pomiędzy młodymi ludźmi z całego świata, co ma przyczynić się do zrozumienia duchowej obecności i Słowa Bożego; a także wykonywania miłosiernej misji Chrystusa. Przebywanie razem pozwoli młodym na otwarcie serca i odkrycie nowej jakości duchowo-religijnego życia.

Ogromną wartością ma być również powrót do kościoła na poziomie parafialnym. Młodzi ludzie mają być bardziej zaangażowani w swoje wspólnoty parafialne poprzez zorganizowanie dyskusji, spotkań i dalsze działania ewangelizacyjne.

Wreszcie, Papież planuje propagowanie postaw ekologicznych. Mocno popiera on myśl Laudato Si – encykliki papieskiej o ochronie środowiska naturalnego i szacunku dla matki Ziemii. Biorąc pod uwagę mocno rosnące poziomy emisji gazu cieplarnianego oraz globalne ocieplenia klimatu, Papiez upomina ludzi o to, by systematycznie inwestowali w odnawialne źródła energii jako formu ekologicznego rozwoju.

Cel papieskich planów jest prosty – sprawić aby religijne spotkanie młodzieży było umocnione moralnie i duchowo”, unikając tym samym stagnacji lub degradacji moralnej kojarzonej z takimi imprezami masowymi. Przygotujmy się więc na duchowe przebudzenie!

Od września 2022 roku Portugalczycy będą gościć Światowe Dni Młodzieży. Przygotowania do tego wyjątkowego wydarzenia prowadzi Ojciec Święty Franciszek. Co planuje Papież, zanim przybędzie do Lizbony?

Papież skupił się na tym, aby jak najwięcej młodych ludzi oraz grup małych jednostek zaangażowało się w organizację spotkania. Aby to osiągnąć, powołana została specjalna rada, która będzie odpowiadać za koordynację przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Do tego, Ojciec Święty chce uzyskać duchowe wsparcie dla spotkania pochodzące od kardynałów, patriarchów i biskupów na całym świecie poprzez „miłosiernego oblubieńca” jaki ogłosił w lipcu br.

Papież ma również intencję dać duchowi zaangażowaniu w przygotowania charakter uniwersalny, co oznacza że powinien on objawić się we wszystkich kontynentach. Ojciec Święty wiąże się także ze stronami internetowymi dotyczącymi młodzieży poprzez blogi, media społecznościowe oraz nagrania video.

Kolejnym ważnym elementem są pre-event – specjalne spotkania dla młodzieży zorganizowane przed samym wydarzeniem w Lizbonie. Przygotowania poprzedzone będą szerokim programem animacyjnym opracowanym przez Centrum Multimedialne Duszpasterstwa Młodzieży i poszerzonym o dodatkowe treści tworzone na scenie lokalnej. Maja one inspirować i pomagać młodym ludziom lepiej przygotować się do spotkania.

Ostatni element planu Papiestwa to specjalny proces formacyjny osadzony w modlitwie i Eucharystii, aby mógli oni lepiej zrozumieć swoje powołanie chrześcijańskie i jak ono może być realizowane podczas ŚDM. Każde ze „strumieni formacyjnych” skupi się na danym temacie takim jak: poszanowanie środowiska naturalnego czy dialog międzykulturowy.

Możesz również polubić