Światowe Dni Młodzieży 2022 w Lizbonie: co Papież chce powiedzieć młodym?

Światowe Dni Młodzieży 2022 odbędą się w Lizbonie. Zapowiedziano je także przez osobiście przez papieża Franciszka. To kolejny raz, kiedy ONZ poprowadzi to wydarzenie dla młodych ludzi z całego świata. Co czeka nas w ten szczególny dzień i co chce powiedzieć papież młodzieży?

Każdy kolejny raz Światowe Dni Młodzieży mają wielką wartość duchową dla ówczesnych uczestników. Przede wszystkim jest to okazja, by połączyć narody i stworzyć równości między ludźmi. To także okazja, by dać młodzieży szansę na refleksję, wspólne modlitwy, debaty dotyczące ważnych tematów oraz dobre słowo od papieża.

Tym razem oczekuje nas ważna wiadomość od papieża Franciszka skierowaną do młodych ludzi z całego świata. Papież namawia młodzież do szybkiej reakcji na zmiany zachodzące na świecie – nierówności ekonomiczne, kryzys migracji oraz sytuacje społeczną oraz zmianę klimatu. Chce on podnieść głos w obronie ubogich i biednych, apelując by ich głos uslyszany był i ich problem rozwiązany.

To także okazja dla papieża Franciszka, by odegrać ważną rolę i pomóc młodym ludziom postrzegac swoje otoczenie inaczej. Chce on pokazać im jak mogliby wykorzystać swoje umiejetnosci i zdolności do tworzenia czegoś więcej niż tylko kalkulacji finansowych. Papież chce pokazać jak ważne jest dialogi i budowanie więzi między ludùmi oraz narodami.

Lizbona wyznaczyła już termin dla następnego Światowego Dnia Młodzieży – 2022 rok. Ostatnie dni młodzieży są okazją do zjednoczenia i modlitwy z całym światem. Co papież ma do powiedzenia młodym?

Światowe Dni Młodzieży to spotkanie wielu wiernych i ważnych ludzi. W tym roku dwa miliony ludzi było na spotkaniu w Panamie, na którym przewodniczył papież Franciszek. W Lizbonie będzie to jeszcze bardziej znaczące, ponieważ po raz pierwszy papież odwiedzi Portugalię.

Podczas ŚDM Papież przemawia do młodych ludzi i udziela im rad. Skupia się on też na wykorzenieniu problemów społecznych, takich jak ubóstwo, marynarka handlowa, klimat i migracje. Papież Franciszek jest bardzo poważnie traktowanym przywódcą, a jego słowa trafiają do wielu grup ludzi na całym świecie.

Jedna z najważniejszych rzeczy, o których papież mówi młodym ludziom podczas ŚDM, to poszukiwanie Boga we wszystkim i umiłowanie Pana poprzez czynienie dobrych uczynków oraz troska o innych. To z kolei napomina, aby być wrażliwymi na potrzeby innych osób i zaangażować się w budowanie lepszego świata.

Papież Franciszek planuje również odbyć debatę „Dlaczego warto przeżywać cnoty chrześcijańskie we współczesnym świecie?” Podczas tego spotkania młodzi chrześcijanie będą szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego chrześcijańskie wartości są tak ważne dla ich codziennego życia.

Kolejna rzecz to system codziennych spotkań opartych na Ewangelii – co Papie Franciszek nazywa „Misyjnymi Spotkaniami” i oznacza małe grupki osób skupione wokół Słowa Bożego, aby celem było poznawanie Boga i Jego Miłosierdzia oraz bycie Jeho naocznym świadkiem w społeczeństwach, w którym przyporządkowana im rola Boga jest coraz słabsza.

Światowe Dni Młodzieży 2022 w Lizbonie to szczególny czas, podczas którego Papież Franciszek będzie miał okazję uświadomić młodemu pokoleniu istotną rolę, jaką odgrywają w utrzymaniu świata w zdrowiu. Papież pragnie zbudować relację z młodymi poprzez słowa i działania.

W swoim Kardynalskim Przemówieniu z 10 stycznia 2021 r. Papież powiedział młodym: „Wszyscy jesteście nam niezbędni w budowaniu lepszego świata. Wasza pasja jest obietnicą lepszej przyszłości”. Jak ujawnił, chce dać im inspirujące kanały do współtworzenia lepszej przyszłości.

Poprzez swoje działania Papież chce uroczyste podkreślić, że młodzi ludzie są ważnym składnikiem społeczeństwa i powinni być postrzegani jako tacy. Chce połączyć ich w misji wspierania każdego innego i wiązać ich serca, aby stworzyć prawdziwe społeczeństwo globalnej solidarności. Pragnie zainspirować młodych do tego, by stali się motywatorem do tworzenia nowych idei i projektów na poziomie lokalnym i międzynarodowym.

Papież bardzo aktywnie przekonuje młode pokolenie do poznawania historii Kościoła oraz myślenia o autentycznym zaangażowaniu dla lepszej przyszłości i pełniejszego przeżycia swojego życia religijnego lub światopoglądowego. Chce nawiązać głębszy dialog o wartościach wewnętrznych i wartościach wspólnotowych. Pragnie takich relacji, które biorą pod uwagę potrzebne rezygnacje, ale starają się tworzyć nowe postawy społeczeństwa oparte na miłosierdziu i zrozumieniu na całym świecie.

Możesz również polubić